e-SV

OPIS OGÓLNY

Lowara e-SV należy do pomp pionowych, wielostopniowych, nie samozasysających, sprzężonych ze standardowym znormalizowanym silnikiem. Część hydrauliczna pompy jest umieszczona pomiędzy górną pokrywą a korpusem pompy za pomocą kotwi.

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne posiadają dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną (certyfikaty WRAS oraz ACS)


ZAKRES PRACY

– Maksymalna wydajność, Q: 160 m3/h

– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 330 m

– Temperatura cieczy: -30 ÷ +120°C (specjalne wykonania do 150 i 180°C)

– Maksymalna ciśnienie robocze: 16/25/40 bar


OBSZARY ZASTOSOWANIA 

  • Układy myjące,
  • Układy nawadniania,
  • Układy podwyższania ciśnienia i układy zasilania wody,
  • Instalacje do uzdatniania wody,
  • Przetłaczanie wody bez zanieczyszczeń stałych w zawiesinie, w sektorze komunalnym, rolniczym oraz przemysłowym,
  • Zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym,
  • Zasilanie pieców,
  • Przetłaczanie cieczy średnio agresywnych, wody zdemineralizowanej, roztworu glikolu, itp.
  • Obieg ciepłej i zimnej wody w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacjach.


ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa