SCUBA

OPIS OGÓLNY

Lowara SCUBA  to seria elektrycznych 5-calowych pomp głębinowych z wirnikami bezpośrednio osadzonymi na wale napędowym. Króciec ssawny pompy umieszczony jest pod silnikiem, który chłodzony jest przez pompowaną ciecz.


ZAKRES PRACY

– Maksymalna wydajność, Q: 7,5 m3/h

– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 80 m

– Maksymalna temperatura cieczy: +40°C

– Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m

– Moc silnika: od 0,55 do 1,10 kW


OBSZARY ZASTOSOWANIA

  • Pompowanie wody ze zbiorników, rezerwuarów wodnych, studni,
  • Pompowanie wody z basenów i cieków wodnych,
  • Systemy zraszania,
  • Układy przeciwpożarowe,
  • Podwyższanie ciśnienia.

 

ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa