ecocirc BASIC / PREMIUM

OPIS OGÓLNY

Lowara ecocirc BASIC to wysokosprawne pompy z technologią ECM (silnik wzbudzany elektronicznie) i magnesem stałym w silniku. Ecocirc BASIC może pracować zarówno przy automatycznie ustawionej prędkości jak i ręcznie ustawianej, która może być odpowiednia dla zastosowań w ogrzewaniu grzejnikami, ogrzewaniu podłogowym, powierzchniowym, zasilaniu kotła, układów solarnych lub podobnych aplikacji.

Wyjątkowo prosta konstrukcja bezwałowego silnika o kształcie sferycznym, posiada tylko jedno łożysko centrujące i brak wału, co znacząco obniża ilość kosztownych i skomplikowanych części. Ecocirc PREMIUM zapewnia wysoką sprawność a wartość EEI przewyższa już dzisiaj wymagania dyrektywy ErP2015 .

Technologia Anti-Block znacząco chroni magnesy poprzez zapobieganie zablokowaniu nawet w starszych systemach. Zabezpieczenie przed pracą na sucho i ograniczenie nadmiernego prądu chroni silnik od przegrzania w przypadku pracy na sucho oraz uszkodzenia w przypadku nadmiernego prądu.

W pompie ecocirc BASIC występują dwa rodzaje sterowania bezstopniowego:

  • Ustawiana ręcznie bezstopniowa prędkość
  • Automatyczne sterowanie ciśnieniem proporcjonalnym Δp-v

Natomiast w pompie ecocirc PREMIUM występują trzy rodzaje sterowania:

  • Ustawiana ręcznie bezstopniowa prędkość
  • Automatyczne sterowanie ciśnieniem proporcjonalnym Δp-v
  • Automatyczne sterowanie utrzymywaniem stałego ciśnienia Δp-c

Pompy ecocirc PREMIUM wyposażone sa dodatkowo w wyświetlacz pokazujący zużycie mocy, wysokość podnoszenia i przepływ.


ZASTOSOWANIE

 

  • Cyrkulacja wody w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych
  • Modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji
  • Zalecane do instalacji wyposażonych w zawory termostatyczne
  • Dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego
  • Instalacje ogrzewania podłogowego


ZAKRES PRACY

 

– Maksymalna wydajność: Q: 3,2 m3/h

– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 6 m

– Temperatura cieczy: -10°C do 110°C

– Maksymalna ciśnienie robocze: 10 bar 

 

ZAKRES STOSOWANIA

 

 

 

Karta katalogowa